Diagnostyka i leczenie

Diagnostyka urologiczna
Chirurgia urologiczna jednego dnia
Leczenie zabiegowe wymagające hospitalizacji
– techniki małoinwazyjne: endoskopia/laparoskopia oraz klasyczne